Home
About ABISTA
About Bioeffectors
Publications
Günter Neumann
Biro Borbala
Rolf Mäder
Laszlo Radics
Manfred Raupp
Shekhar Sharma
Weblinks
Disclaimer & Contact

Publication list of László Radics

(selected topic of “environment interactions” for the BIOFECTOR project)

 Menyhért Z. - Ángyán J. - Radics L. (1980): A levélfelület index (LAI) a fényviszonyok és a termés kapcsolata eltérő vetésidejű és tenyészterületű kukorica állományokban. Növénytermelés. 29.4. 357-370. p. (impakt faktor: 0,159)

Menyhért Z. - Ángyán J.- Radics L. (1980): Vetésváltás vagy monokultúra? Magyar Mezőgazdaság. 36. 52-53. 8-9.

Mészáros F. - Radics L.- Ángyán J. (1981): A fényáteresztés mértéke és hatása különböző tőszám és N műtrágya dózis mellett a tavaszi árpa szemtermésére és biomassza produkciójára. Növénytermelés 30. 1. 29-36. (impakt faktor: 0,200)

Lőrincz J. – Sipos S. – Menyhért Z. – Ángyán J. – Radics L. (1981): Elővetemény-hatás a kukoricatermesztésben I . Növénytermelés 30. 6. 557- 565.

Lőrincz J. – Sipos S. – Menyhért Z. –Ángyán J. – Radics L. (1981): Elővetemény-hatás akukoricatermesztésben II. Növénytermelés 31. 1. 85-94.

– Menyhért Z. – Ángyán J. (1982): A kukorica vetésidejének és tőtávolságának hatása az Amaranthus retroflexus L. növekedésére Növénytermelés 31. 3. 237-243.

Ángyán J. – Menyhért Z. – Radics L. – Seres J. – Jenei Cs. – Tánczos F. – Pécsi M. (1982): Kukoricatermesztési adatok ökolgiai csoportosítása faktor- és cluster-analízis segítségével Növénytermesztés 31. 2.141-152.

(1982): A trágyázás, a vetésváltás és a gyomosodás közötti összefüggések „A termelőerők és termelési viszonyok vátozása a mezőgazdaságban”. Gödöllő, 525-529.

(1984): Nitrogén tápanyag konkurencia vizsgálatok a gyom és kultúrnövények között a fejlődésük kezdeti szakaszában. MAE Növényvédelmi Társasága Budapest.74.

(1984): Nitrogén tápanyag konkurencia vizsgálatok a gyom és kultúrnövények között, fejlődésük kezdeti szakaszában. Növényvédelem 20.7.307 Radics L.

- Glemnitz M. (1985): A talajművelés csökkentésére irányuló törekvések hatása a gyomnövényzetre. Növényvédelmi Tudományos Napok. 1985. Budapest. MAE Növényvédelmi Társaság 71.

Gergely L. - Radics L. - Sváb J. (1985): A vetésváltás hatása a Macrophomina phaseolina (Tassi) Goid és Sclerotinia selerotionum (Lib.) de Bery okozta szártőfertőzöttség gyakoriságára napraforgóban. Növényvédelem: (1985); V. 21/8/p. 360-361.

- Alkämper,J. - Westphal, A. (1985): Nitrogén-tápanyag kompetició vizsgálatok tavaszi árpa és Avena fatua L., illetve Sinapis arvensis L., valamint a kukorica és Echinochloa crus-galli (L.) P.B. ill. Amaranthus retroflexus L. között a gyomirtást megelőző időszakban. Növénytermelés 34.5. 399-408. (impakt faktor: 0,019)

- Kádár I. - Lásztity B. (1986): NPK műtrágyázás hatása a gyomnövények és termesztett növények közötti kompetícióra. Növényvédelem 22. 10. 459.

- Glemnitz M. (1986): A talajművelés és műtrágyázás szerepe az integrált gyomirtási rendszerben. Növényvédelem. 22. 10. 459.

Ángyán J. – Jeney Cs. - Lakatos Cs.- Menyhért Z. - Nyárai F.- Radics L. - Rózsás A.- Seres J. - Varga A. (1987): Agroökológiai hatások a kukoricatermesztésben GATE-KSZE Gödöllő Szekszárd 210.

– Szalai T. (1987): The effect of different manures with equal N,P,K content on weeds and crop yields in a long-term experiment. Bulletin of the University of Agricultural Sciences, Gödöllő 1987/1. 43-50. HU ISSN 0237-8930

(1989): Herbicidmaradvány vizsgálatok búza és kukoricavetésekben GATE-Nyitra szeminárium 171-173.

Czimber Gy. - Horváth K. - Radics L.- Szabó Gy. (1990): Vorkommen und wirtschaftliche Bedeutung von zwei neuen mediterreanen Arten /Diplotaxis eucoides (TORNER) D.C. und Ammi majus L./ in Ungarn. Acta Ovariensis. XXXII. 1. 5-12.

Birkás M. - Kadlicskó B. - Krisztián J: - Radics L.- Várnai M. (1990): A talajelőkészítés és a direktvetés szerepe az őszi búza talajvédelmében. Melioráció-öntözés és talajvédelem Agroinform. Budapest. 14-19.
 
Lásztity B. - Szemes I. Radics L. (1993): Műtrágyahatások vizsgálata rozs monokultúrábanAgrokémia és Talajtan Tom. 42. No. 3-4. 309-324. old. 65

(1994): Agrotechical control of weed in cereals and maize. Bulletin of the University of Agricultural Sciences, Gödöllő 1994/ II. ISSN 0237-8930 p.115-120.

Kádár I. - Radics L.(1995): A gyomosodás és a gyomösszetétel alakulása in Kádár: A talajnövény-állat-ember tápláléklánc szennyeződése kémiai elemekkel Magyarországon - A sárgarépa kísérlet eredményei 1992-ben. Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium MTA Talajtani és Agrokémiai Kutató Intézete - Környezet- és Talajvédelmi Kutatások 224-226.

Kádár I. - Radics L. (1995): A gyomosodás és a gyomösszetétel alakulása in Kádár: A talajnövény- állat-ember tápláléklánc szennyeződése kémiai elemekkel Magyarországon - A kukorica kísérlet eredményei 1991-ben. Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium MTA Talajtani és Agrokémiai Kutató Intézete - Környezet - és Talajvédelmi Kutatások 185-189.

(1996): Agrotechnical Control of Weed in Cereals and Maize BULLETIN of the University of Agricultural Sciences New strategies For Sustainable Rural Development II. Gödöllő 1994-1995.

– Serlegi K. – Láng Z. – Szépkuthy K. (1997): Új lehetőség a mechanikai gyomirtás területén: a gyomkefe. Új Kertgazdaság 3. (1) 114-116.

Pusztai P. - Papp J. - Radics L. (1998): Interrow grassing observations in an apple orchard. Publ. Univ. Hort. LVII. 95-100.

- Pusztai P. (2000): Az árnyékolóhatás szerepe vetésforgókban gyomok ellen. Növénytermelés. 49. 1-2. 69-80. (impakt faktor: 0,246)

Kádár I. – Radics L. – Daood H. (2000): Mikroelem-terhelés hatása a sárgarépatermésre karbonátos csernozjom talajon. Agrokémia és talajtan 49.3-4 427-446

Glemnitz M. – Czimber Gy. – Radics L. – Hoffmann J. (2000): Weed flora composition along a north-south climate gradient in Europe, Acta agronomica Óváriensis 42. évf. 2. sz. 155-169.

- Gál I. (2001): Gyomszabályozás lehetőségei és korlátai sárgarépában gyomirtószermentes illetve takarékos növénytermesztési rendszerekben, Magyar Gyomkutatás és Technológia II. évf. 1. sz. 41-56. 

- Székelyné B. E. (2001): Talajtakaró anyagok használatának lehetőségei a gyomszabályozásban zöldbab és paradicsom kultúrákban, Magyar Gyomkutatás és Technológia II. évf. 2. sz. 47-60.

- Székelyné B. E. (2001): Talajtakaróanyagok (mulcsok) használatának vizsgálata szántóföldön zöldbabban és paradicsomban, Kertgazdaság 33. évf. 1. sz. 27-36.

Kádár I. – Daood H. – Radics L. (2001): Mikroelem terhelés hatása a spenótra karbonátos csernozjom talajon, Agrokémia és talajtan, 50. évf. 3-4. sz. 335-350

Kádár I. – Koncz J. – Radics L. (2001): Mikroelem terhelés hatása a céklára karbonátos csernozjom talajon, Agrokémia és talajtan, 50. évf. 3-4. sz. 315-331

Szalai Z - Kadlicskó B - Radics L. (2001): Hosszan virágzó méhlegelő keverékek kifejlesztése az erodált, termesztésből kivont területekre, talajvédelmi és általános környezetvédelmi szempontokat is kielégítő haszonvéttel. Kertgazdaság 33. évf.(4) 39-47.p. 2001

Kádár I. - Németh T. - Réti Á. - Radics L. (2002): A repce (Brassica napus L.) műtrágyázása karbonátos vályog talajon. Növénytermelés, Tom. 50. No. 5. 560 – 575.

– Gál I. (2002): Különböző gyomszabályozási módszerek hatása a gyomborításra – összehasonlító vizsgálat sárgarépa kultúrában, Kertgazdaság 34. évf. 1. sz. 31-43. 

(2002): Role of the weeds in the nutrient cycle, Magyar Gyomkutatás és Technológia, III. évfolyam, 2. szám, 39. old.

Kádár Imre - Joachim Keck - Harrach Tamás - Radics László - Péchy Krisztina (2003): A szója (Glycine max L. Merr.) műtrágyázása karbonátos csernozjom talajon, Növénytermelés Tom. 52. No. 1. 61-74.

Kádár I. - Radics L. - Lukács D. (2003): Az olajlen (Linum usitatissimum L.) műtrágyázása csernozjom talajon, Növénytermelés Tom. 52. No. 3-4. 423-436.

Hartl W. – Ertsey A. – Pusztai P. - Gál I. – Benecsné Bárdi G. - Radics L. (2003): Vegyszermentes eljárások hatásának tapasztalatai a mezei acat (Cirsium arvense L. Scop.) szabályozásában Magyarországon és Ausztriában, Magyar Gyomkutatás és Technológia IV. évf. 2. sz. 45-56.

Kádár I. – Béndek Gy. – Radics l. (2003): A műtrágyázás hatása a sörárpa (Hordeum Distichon) termésére és minőségére, Növénytermelés Tom. 52. No. 3-4.

Kádár I. – Fekete S. – Radics L. (2003): A műtrágyázás hatása a borsó (Pisum sativum L.) termésére és minőségére, Növénytermelés, 2003. Tom. 52. No. 2. 229-242

Kádár I. – Radics L. – Daood H. (2004): A spenót (Spinacea oleracea L.) műtrágyázása csernozjom talajon, Agrokémia és talajtan, 53 (2004) 3-4, 317-330. old.

– M. Glemnitz – J. Hoffmann – Gy. Czimber (2004): Composition of weed floras in different agricultural management systems within a north-south European climatic gradient, Acta Agronomica Óváriensis Vol. 46. No. 2., Mosonmagyaróvár 2004. különlenyomat

Kádár I. – Radics L. (2005): A műtrágyázás hatása a szemescirok (Sorghum vulgare Pers.) fejlődésére és termésére, Növénytermelés, 2005. Tom. 54. No. 1-2. 77-87. old.

- Ertsey A. - Tóbiás A. (2005): A Natúr Biokál 01 növénykondicionáló és magkezelő szer hatása a csemegekukorica magvigorára. Kertgazdaság 2005. 37. (2) 66-72

– Divéky-Ertsey A. (2005): Ökológiai gazdálkodás és élelmiszer-biztonság. Gyakorlati Agrofórum, 2005. 16.évf.12.szám, 12-15. old.

(2006): Organic Farming – Environmental Science and Technology (CD-ROM) (IF: 4,04)

, Kormány A., Ertseyné Peregi K., Szalai I., P. v. Fragstein, M. Glemnitz, W. Hartl, Gál I. (2006): Az ökológiai gazdálkodás helyzete az új tagországokban, Kertgazdaság 38. (3) 59-72 pp.

M. Glemnitz – Gy. Czimber – L. Radics – J. Hoffmann (2006): Weed flora diversity and composition in different agricultural management systems – comparative investigations in Hungary, Germany and Europe – Magyar Gyomkutatás és Technológia, VII. évfolyam 1. szám, p. 83

Glemnitz M., Radics L., Gál I., Csambalik L. (2006): Ökológiai gazdaságok gyomszabályozása 14 európai országban, Magyar Gyomkutatás és Technológia 2006. VII. évf. 2. szám 52.-59. pp.

Bíró B. – Bíró Zs. – Radics L. – Németh T. – Monori I. (2007): Fejes saláta elemfelvétele és minősége juhtrágya-alapú komposztok hatására – Kertgazdaság 2007. 39. évfolyam 3 szám, 39. old.

– Divéky-Ertsey A. – Szalai Z. – Gál I. – Pusztai P. – Tóbiás A. – Csambalik L. (2007): Az ökológiai gazdálkodás kritikus technológiai elemei in Pepó (szerk.): Az ökológiai (bio)gazdálkodás aktuális kérdései. Szaktanácsadási füzetek 8. Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum, 101-111. ISSN 1588-8665

P. von Fragstein – Radics L. – Pusztai P. – Gál I. – Divéky-Ertsey A. (2008): Erdőtelepítések szerepe a távlati földhasználatban – Az Európai Unió Agrárgazdasága 2008. 13. évfolyam 1-2. szám, 25-26. old.

, Pusztai P., Gál I. (2008): Az ökológiai gazdálkodás helyzete a világban. Agrofórum, XIX. Évf. 3. szám 14-17. pp.

– Kádár I. (2008): Műtrágyázás hatása a kukoricára karbonátos homoktalajon, Növénytermelés, 2008. Tom. 57. No. 3. 305-317.

– Czimber Gy. – Varga Z. (2008): Új mediterrán fajok a hazai gyomflórában: a fehér kányazsázsa (Diplotaxis erucoides /TORNER/DC.) egyedfejlődése, Növénytermelés, 2008. Tom. 57. No. 3. 237-380

– Pusztai P. (2008): Bíztatóak az Organic.Edunet projekt első eredményei. Az Európai Unió Agrárgazdasága, 13. évf. 9. szám, 18-19. old.

Kádár, I; Vörös, J; Radics, L (2008): NxP and NxPxK interactions in relation to yield, weed cover and fungi infection in soybean. Cereal Research Communications 36: 863-866 Part 2 Suppl. S 2008

Kádár I., Radics L. (2010): Műtrágyázás hatása a lucerna (Medicago sativa L.) fejlődésére és termésére karbonátos homoktalajon. Növénytermelés, 2010. Tom. 59. No. 2 33-52.

, Gál I., Pusztai P. (2010): Mechanikai gyomszabályozás az ökológiai gazdálkodásban, Agroinform, 2010/9., pp. 10-13

(1992): A kukorica betakarítása. Magyar Gazda II. évf. 42. sz. 26. old

(1992): A leggyakoribb másodvetésű növényeink. Magyar Gazda II. évf. 25. sz. 15-16. old.

(1992): A másodvetés. Magyar Gazda II. évf. 23. sz. 16. old

(1992): A takarmányok királya. Magyar Gazda II. évf. 34. sz. 15-16. old

(1992): A vöröshere termesztése. Vetés. Magyar Gazda. II. évf. 32. sz. 17. old.

(1992): Az őszi káposztarepce vetése. Magyar Gazda II. évf. 35. sz. 16. old.

(1992): Cukorrépa betakarítása. Magyar Gazda II. évf. 38. sz. 26-27. old.

(1992): Gabonafélék betakarítása (1). Az érés. Magyar Gazda II. évf. 26. sz. 15-16. old

(1992): Gabonafélék betakarítása (2). Aratás. Magyar Gazda II. évf. 27. sz. 16. old.

(1992): Gabonafélék betakarítása (3). Szárítás. Magyar Gazda II. évd. 28. sz. 15-16. old

(1992): Kukorica tárolása. Magyar Gazda II. évf. 43. sz. 27-28. old.

(1992): Mi is az ökológiai gazdálkodás. Magyar Gazda II. évf. 48. sz. 26. old.

(1992): Napraforgó betakarítás. Magyar Gazda II. évf. 40. sz. 26-27. old

(1992): Növényápolás. Magyar Gazda II. évf. 22. sz. 16. old.

(1992): Öntözés. Magyar Gazda II. évf. 39. sz. 28. old.

(1992): Silózás. Magyar Gazda. II. évf. 36. sz. 15-16. old.

(1992): Talajművelés (1). A szántás. Magyar Gazda II. évf. 46. sz.28. old.

(1992): Talajművelés Magyar Gazda II. évf. 47. sz. 27. old.

(1992): Tarlóápolás. Magyar Gazda II. évf. 31. sz. 17. old.

(1992): Tarlóhántás. Magyar Gazda II. évf. 29. sz. 16-17. old.

(1992): Őszi kalászosok vetése. Magyar Gazda II. évf. 39. sz. 28. old.

(1993): Mi okozza az allergiát? Magyar Mezőgazdaság 48. évf. 44. sz. 21. old.

- Balla L. (1993): A tritikále. Magyar Mezőgazdaság 48. évf. 47. sz. 29. old

- Frank J. (1993): A napraforgó (1). Magyar Mezőgazdaság 48. évf. 43. sz. 28.old

- Frank J. (1993): A napraforgó (2). Magyar Mezőgazdaság 48. évf. 44. sz. 29. old

- Nagy I. (1993): A cukorrépa vetése. Magyar Gazda III. évf. 15. sz. 28. old.

(1993): Az ökológiai gazdálkodás kutatási távlatai. Magyar Mezőgazdaság 48. évf. 45.sz. 21. old

(1993): Burgonyavetés. Magyar Gazda III. évf. 18. sz. 28. old

(1993): Ciroktermesztés. Magyar Mezőgazdaság 48. évf. 48. sz. 28. old.

(1993): Lazító-lazítózás. Magyar Mezőgazdaság 48. évf. 46. sz. 28. old.

(1993): Mi okozza az allergiát? Természetgyógyászat 11. sz. 23. old

(1993): Mit tegyen a gazda, ha megkapta a földjét? Magyar Gazda III. évf. 6. sz.29 old. 

 (1993): Műtrágyázás (2). Mikroelemek. Magyar Gazda III. évf. 7. sz. 27. old.

(1993): Napraforgóvetés. Magyar Gazda III. évf. 17. sz. 29. old.

(1993): Őszi vetésű növények tavaszi tápanyag-utánpótlása. Magyar Gazda III. évf. 8. sz. 28. old.

(1993): Tavaszi növények magágy-előkészítése. Magyar Gazda III. évf. 14. sz. 29. old.

(1993): Télvége a határban. Magyar Gazda III. évf. 9. sz. 28. old.

Pittlik L. - Radics L. (1993): Ökológiai gazdálkodás. Magyar Mezőgazdaság 48. évf. 50. sz. 21. old.

Pittlik L. - Radics L. (1993): Biotermék értékesítés - gondokkal. Magyar Mezőgazdaság 48. évf. 51-52. sz. 37. old.

(1994): Az ökogazdálkodás oktatásának lépcsői. Biokultúra 5. évf. 3. sz. 5. old.

(1994): Burgonyatermesztés. Magyar Mezőgazdaság 49. évf. 32. sz. 28-29. old.

(1994): Búzatermesztés I. Magyar Mezőgazdaság 49. évf. 4. sz. 28-29. old.

(1994): Búzatermesztés II. Magyar Mezőgazdaság 49. évf. 8. sz. 28-29. old.

(1994): Búzatermesztés III. Magyar Mezőgazdaság 49. évf. 12. sz. 28-29. old.

(1994): Cukorrépatermesztés. Magyar Mezőgazdaság 49. évf. 40. sz. 28-29. old.

(1994): Gyepgazdálkodás I. Magyar Mezőgazdaság 49. évf. 44. sz. 28-29. old.

(1994): Gyomnövények zöldtrágyaként. Kertészet és Szőlészet 43. évf. 5. sz. 18-19. old.

(1994): Kalászosok termesztése. Magyar Mezőgazdaság 49. évf. 16. sz. 28-29. old.

(1994): Kukoricatermesztés I. Magyar Mezőgazdaság 49. évf. 20. sz. 28-29. old.

(1994): Kukoricatermesztés II. Magyar Mezőgazdaság 49. évf. 24. sz. 28-29. old.

(1994): Kukoricatermesztés III. Magyar Mezőgazdaság 49. évf. 28. sz. 28-29. old.

(1994): Napraforgótermesztés. Magyar Mezőgazdaság 49. évf. 36. sz. 28-29. old.

(1994): Gyepgazdálkodás II. Magyar Mezőgazdaság 49. évf. 49. sz. 28-29.old.

- Gazdagné Torma M. - Scheer Cs. (1994): A vadzab (Avena fatua) Agroforum 11.sz. 16-20.

(1995): A fény szerepe a gyomnövények szabályozásában. Biokultúra, VI. évfolyam 12. szám

(1995): A lencse. Magyar Mezőgazdaság 50. évf. 18. sz. 30-31.

(1995): A mák termesztése. Magyar Mezőgazdaság 50. évf. 19. sz. 30-31.

(1995): A szója termesztése. Magyar Mezőgazdaság 50. évf. 38. sz.30-31.

(1995): A vetőmag. Magyar Mezőgazdaság 50. évf. 7. sz. 28-29. old.

(1995): Alternatív növények. Magyar Mezőgazdaság 50. évf. 14. sz. 30-31.

(1995): Borsótermesztés. Magyar Mezőgazdaság 50. évf. 23. sz. 30-31.

(1995): Pillangós takarmánynövények. Magyar Mezőgazdaság 50. évf. 27. sz. 30-31.

- Antal J. (1995): Alternatív növények. Magyar Mezőgazdaság 50. évf. 41. sz. 30-31.

- Széles J. (1995): Jó szántás, jó termés. Magyar Mezőgazdaság 50. évf. 45. sz. 30-31.

- Tápay T. (1995): Sörárpa termesztés. Magyar Mezőgazdaság 50. évf. 15. sz. 30-31.

Steiner J.- Radics L. (1995): Erdőgazdálkodás. Magyar Mezőgazdaság 50. évf. 11. sz. 28-29. old. 

(1996): A fenntartható mezőgazdaság. Magyar Mezőgazdaság. 51. évf. 5. sz. 30-31. old.

- Bódis L. - Ertseyné P. K. (1996): Növényi termékek a piacon. Magyar Mezőgazdaság. 51. évf. 7. sz. 30-31. old.

- Bódis L. - Ertseyné P.K. (1996): Hibridkukorica termesztés. Magyar Mezőgazdaság. 51. évf. 11. sz. 30-31. old.

- Bódis L. - Ertseyné P.K. - Horváth Z. (1996): Napraforgó vetőmag-termesztés. Magyar Mezőgazdaság. 51. évf. 14. sz. 30-31. old.

(1996): Vegyszeres gyomirtás. Magyar Mezőgazdaság. 51. évf. 15. sz. 30-31. old.

- Bódis L. - Szemán L. (1996): Fűmag termesztés. Magyar Mezőgazdaság 51. évf. 27. sz. 30-31. old.

(1996): A fajtakiválasztástól a vetésig. Magyar Mezőgazdaság. 51. évf. 38. sz. 30-31. old.

(1996): Talajvizsgálatok. Magyar Mezőgazdaság. 51. évf. 43. sz. 30-31. old.

Pálmai Ottó- Radics L.- Szeőke K.(1997): Talajvizsgálatok. Kertészet és Szőlészet, 1. sz. 18-19. old.

- Horn A. (1997): Növényvédőszer - választás. Kertészet és Szőlészet, 2. sz. 18-19. old

Bedő Z. - Frank J. - Szundy T. - Nagy B. - Radics L. (1997): Fajtahasználat és csatlakozás. Magyar Mezőgazdaság. 52. évf. 7. sz. 30-31. old.

Bedő Z. - Holly L. - Radics L. - Székely B. - Szundy T. (1997): A génmegőrzés jelentősége. Magyar Mezőgazdaság, 52. évf. 11. sz. 30-31. old.

Aponyi L. - Eke I. - Nagy P. - Radics L. (1997): Növényvédelem és EU-csatlakozás. Magyar Mezőgazdaság. 52. évf. 15. sz. 30-31. old.

Németh T. - Kádár I. - Radics L. (1997): A talaj kincs. Magyar Mezőgazdaság. 52. évf. 19. sz. 30- 31. old.

- Serlegi K. - Láng Z. - Szépkuthy K. (1997): Új lehetőség a mechanikai gyomirtásban: a gyomkefe. Új Kertgazdaság. 1. sz. 114-119. old.

Márai G. - Radics L. - Szépkuthy K. (1997): Biodinamikus gazdálkodás Magyar Mezőgazdaság 52. évf. 44. sz. 30. old.

Márai G. - Radics L. - Szépkuthy K. (1997): Ökológiai (bio) gazdálkodás Magyar Mezőgazdaság 52. évf. 43. sz. 30. old.

(1997): Kukoricatermesztés Magyar Mezőgazdaság 52. évf. 39. sz. 30. old.

(1998): A szója Magyar Mezőgazdaság 53. évf. 45. sz. 30-31 old.

(1999): Átállási terv a Pécselyi-medencében. Környezetvédelem 4. sz.

(1999): Kukoricabogár. Kistermelők lapja 43. évf. 6. sz. 12. old.

(2002): A búzafélék betakarítása, Értékálló Aranykorona, II. évf. 6. sz. 5-6. old.

(2002): A raktározott termény károsítói, Értékálló Aranykorona, II. évf. 6. sz. 8. old.

– Gál Izóra (2004): Csak a gyomok szabályozása a cél, Biokultúra XV. évf. 2. szám, 20-21. old.

– Gál I. – Pusztai P. (2004): Gyomszabályozás az ökológiai gazdálkodásban I.: megoldható-e a gyomszabályozás vegyszer nélkül?, Mezőgazdasági tanácsok, XIII. évf. 2004. július, 32. old.

(2004): A parlagfű, Jegyző Jegyző és Közigazgatás, Igazgatásszervezési és Informatikai Szaklap, VI. évfolyam, 2. szám, 2004. márc.-ápr., 62. old

(2004): A parlagfű II. rész, Az idén a parlagfű ismét csatát nyert, Jegyző és Közigazgatás, Igazgatásszervezési és Informatikai Szaklap, VI. évfolyam, 3. szám, 2004. máj.-jún., 62. old

(2004): A parlagfű III. rész, Agrotechnikai védekezés, Jegyző és Közigazgatás, Igazgatásszervezési és Informatikai Szaklap, VI. évfolyam, 4. szám, 2004. júl.-aug., 50. old

(2004): A parlagfű IV. rész, Jegyző és Közigazgatás, Igazgatásszervezési és Informatikai Szaklap, VI. évfolyam, 5. szám, 2004. szept.-okt. 52-54. old

Ertsey A. – Radics L. (2004): Ökológiai vetőmag és kezelésének lehetőségei, Kertgazdaság 2004. 36. (4), 57. old.

Czimber Gy. – Glemnitz, M. –Radics L. – Hoffmann, J. (2004): A gyomnövények terjedése és a klímaváltozás hatása. Agronapló 8. évf. 11-12. szám pp. 31-36.

– Ertsey A. – Tóbiás A. (2005): A Natúr Biokál 01 növénykondicionáló és magkezelő szer hatása a csemegekukorica magvigorában, Kertgazdaság, 2005. 37. (2). 66. – 72. old.

- Gál Izóra - Pusztai Péter (2005): Gyomszabályozás az ökológiai gazdálkodásban – Mechanikai és fizikai módszerek, Mezőgazdasági Tanácsok, XIV. évfolyam, 4. szám, pp. 30-34.

- Divéky E. A. - Szalai Z. - Gál I. - Pusztai P. - Tóbiás A. - Csambalik L. (2007.): Az ökológiai gazdálkodás kritikus technológiai elemei, Szaktanácsadási füzetek #8, Észak-alföldi Regionális Szaktanácsadási Központ, Debrecen, 101-111. pp.

- Csambalik L. (2007): A kukoricabogárról másképpen az ökológiai gazdálkodásban, Kertészet és szőlészet 56. évfolyam, 21. szám, pp. 9.

. – Szalai Z. – Divéky-Ertsey A. – Pusztai P. – Cseperkálóné Mirek B. – Csambalik L. – Vörös I. – Tóbiás A. – Gál I. (2011): Tangazdaság Soroksáron. Biokultúra XXII. évf. 1. szám, 10- 11. old.

.- Pusztai P. – Csambalik L. – Szalai Z. – Tóbiás A. (2011): Organic Edunet – kezdeményezés az ökológiai gazdálkodás világméretű elektronikus tananyaggyűjteményének létrehozására, Kertgazdaság, 2011. 43. (1). 47 – 55. old.

Szalai Z. – Radics L. – Kadlicskó B. (2011): Méhlegelő magkeverékek összeállítása eltérő ökológiai viszonyok esetén, Kertgazdaság, 2011. 43. (1). 56 – 62. old.

Pusztai P. – Radics L. – Gál I. (2011): Ökológiai paradicsomtermesztésben használható talajtakarási módszerek (1). Biokultúra XXII. évf. 3. szám, 10-12. old.

. - Gál I. - Vörös I. - Pusztai P. (2011): A gyomszabályozás lehetőségei (1) Biokultúra XXII. évf. 1. szám, 14-17. old.

. - Gál I. - Vörös I. - Pusztai P. (2011): A gyomszabályozás lehetőségei (2) Biokultúra XXII. évf. 2. szám, 11-13 old.

 “ Lőrincz J. – Sipos S. – Menyhért Z. – Ángyán J. – Radics L. (1982): Vorfuchteffekt im Maisbau I.

Einfluss der Vorfrucht auf die Wirksamkeit der den Maisbestanden verabreichten Minerealdüngergaben un auf die Ertragsleistungen, Ungarische Agrar Rundshau, 3. 1982. MÉM Inf. Közp. Bp.

Ángyán J. - Jeney Cs.- Menyhért Z. - Radics L. - Pécsi M. - Tánczos F. - Seres J. (1984): Cluster analysis based on factor analysis, applied to designate ecological regions of maize production. Acta Agronomocia Academiae Scientriarum Hungaricae. Bp., No. 3-4. 363-372. (impakt faktor: 0,039)

(1986): Die Auswirkung verschidener Bodenbearbeitungsverfahren und Düngungsvarianten auf die Verunkrautung von Mais und Halmfrüchten Proc. EWRS Symposium 1986. Economic. Weed Control, 179-185. Stuttgart-Hohenheim. (IF:-)

Szalai T.- Radics L. - Birkás M. (1986): The use of differenct agricultural organic matter in crop production Fourth European Ecology Symposium implications of contemporary agriculture Internac. Agric. Centre, Wageningen, Netherlands, 8-12. Sept. 1986 (IF:-)

L. Radics – T. Szalai (1987): The effect of different manures with equal N, P, K content on weeds and crop yields in a long-term experiment, Bulletin of the University of Agricultural Sciences, Gödöllő No. I. 1987 (IF:-)

(1988): Unkrautregulierung durch Bestandesdienchte und Saatzeitpunkt in Mais ZPflakrakh. Pflschutz, Sonderh, XI. 339-343. (impakt faktor: 0,288)

Szalai T. – Radics L. - -Birkás M. (1988): The use of different kinds of agricultural organic matter in crop production. Ecological Bulletins 39: 57-58. Copenhagen

Glemnitz M. - Radics L.(1990): Untersuchungen zum Longzeiteinfluss von Dünkung und Bodenbearbeitung auf die Zusemmensetzung der Ackerbegleitflore. Milteilungen aus der Biologschen Budnesanstalt für Land und Forstwirtschaft Berlin-Dahlem. Kommissions Verlag Paul Parey, Berlin und Hamburg. (IF:-)

(1990): Untersuchungen zum Langzeiteinfluss der Düngung auf die Unkrautflore bei unterschidlichen NPK-Versorgungsstufen im Boden.Z.Pflkrankh. Pflschutz. Soderh. XII. 101-105. (impakt faktor: 0,370)

(1992): Ecological farming in Hungary. Les Fruits et Légumes en Agriculture. Biologique en Europe - 19-20. p. (IF:-)

Glemnitz M. - Radics L. (1992): Untersuchungen zur Langzeitwirkung der Grunndbodenbearbeitung auf die Verunkrautung bei Unterschlieldlicher Düngungsintensität. Arch. Acker - Pfl. Boden., 1992. Vol. 36 pp. 45-56.

- Tomposné L.V. - Pitlikné K.P. (1992): Integration von Unkrautern in den Nahrstoffkreislauf. Z. Pflschutz. Sonderh. XIII. 291-297. (IF: 0,23)

- Kádár I. (1994): Einfluß toxischer Elemente und Schwermetalle auf Kultur- und Unkrautpflanzen Z. PflKrankh. pflSchutz, Sonderh. XIV. 53-61. (IF: 0,2)

Jörg Hoffmann - Gyula Czimber - László Radics - Michael Glemnitz (2001): Diversität der Segetalflora im Klimagradient von Süd- nach Nordeuropa und deren Bedeutung für den Erhalt der biologischen Vielfalt. FAL Institut für Pflanzenbau und Grünlandwirtschaft, Jahresbericht 2001, Sonderdruck, p. 22. (IF:-)

- Gál I. - Pusztai P. (2002): Weed management strategies in organic production of carrot. Zeitschrift für Pflanzenkrankheiten und Pflanzenschutz, Sonderheft XVIII 2002. 541-550. p.(IF: 0,322)

– Székelyné Bognár E. (2002): Effects of different mulching methods on weeds in tomato and green bean Zeitschrift für Pflanzenkrankheiten und Pflanzenschutz, Sonderheft XVIII 2002. 573-580. p. (IF: 0,322)

Hoffmann J, M Glemnitz, Gy Czimber, L Radics (2002): Einfluss von Klimaänderungen auf die Unkrautflora in Europa. Versuchsführer 2002, Institut für Pflanzenbau und Grünlandwirtschaft, S. 2-3. (IF:-)

Gál I. - Pusztai P - Radics L. (2003): Comparision of weed management methods in organic carrot, International Journal of Horticultural Science, Vol. 9, No. 1., pp. 55-58. (IF:-)

Ertsey A. - Berényi Üveges K. - Radics L. (2003): Effect of different non-chemical Treatment methods on organic seed, International Journal of Horticultural Science, Vol. 9, No. 1., pp. 63-65. (IF:-)

Nonnecke, G., N. Christians and L. Radics (2004): Influence of corn glute meal rate on dayneutral strawberry cultivars. Annual Fruit/Vegetable Progress Report 2003. Iowa State University. FG 601: 66-67. (IF:-)

Izóra Gál – P. Pusztai – L. Radics (2004): Weed management methods in organic carrot, Herbologia, Vol. 5, No. 2, pp. 23-32. (IF:-)

M. Glemnitz – L. Radics – J. Hoffmann – G. Czimber (2006): Weed species richness and species composition of different arable field types – A comparative analysis along a climate gradient from south to north Europe, Journal of Plant Diseases and Protection, Sonderheft XX, 577-586, ISSN 1861-4051 (IF: 0,24)

Glemnitz, M., L. Radics, K. Mackensen (2006): Status quo of weed management in organic farming in the new EU member states and the acceding countries .- Journal of Plant Diseases and Protection, Sonderheft XX, 627-634. (IF: 0,24)

– E. B. Székelyné – P. Pusztai – K. Horváth (2006): Role of mulching in weed control of organic tomato. - Journal of Plant Diseases and Protection, Sonderheft XX, 643-650. (IF: 0,24)

M. Glemnitz, L. Radics, J. Hoffmann, G. Czimber (2006): Land use impacts on weed floras along a climate gradient from south to north Europe. Journal of Plant Diseases and Protection, Sonderheft XX., Eugen Ulmer GmbH & Co., Stuttgart, 631-639pp.

Tóbiás A., Lehoczki-Tornai J., Szalai Z.,Csambalik L., Radics L. (2007): Effect of different treatments to bacterial cancer (Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis), bacterial speck (Pseudomonas syringae pv. tomato) in tomato, and bacterial spot (Xanthomonas campestris pv. vesicatoria) in pepper, International Journal of Horticultural Science, 13 (2) 7-10. (IF:-)

. – Mikóházi D. (2010): Principles of Common Buckwheat Production, The European Journal of Plant Science and Biotechnology 4 (Special Issue 1), pp. 57-63

T. Hyvönen, M. Glemnitz, L. Radics & J. Hoffmann (2011): Impact of climate and land use type on the distribution of Finnish casual arable weeds in Europe, Weed Research Volume 51, Issue 2, April 2011, Pages: 201–208; IF: 1,622

- Vörös Ildikó - Monika Tóthova - Salvatore Basile - Peter Tóth (2011): Zöld növényvédelem – Az ismeretszerzés új útjai az ökológiai gazdálkodásban. Agroinform XX. évf. 2011/11 szám, 30-31. old

, Vörös I., M. Tóthova, S. Basile, P. Tóth (2011): Zöld növényvédelem – Az ismeretszerzés új útjai az ökológiai gazdálkodásban. Agroinform XX. évf. 2011/11 szám, 30-31. old..

- Ángyán J. (1981): A fényintenzitás hatása az Amaranthus retroflexus növekedés dinamikájára kukorica állományokban. Az agrárfelsőoktatási intézmények fiatal oktatóinak és kutatóinak VI. Országos Konferenciája, Mosonmagyaróvár 22.

Kiss E. – Radics L. (1981): Az N-15-tel jelzett nitrogén felvétele a gyomnövényekben tavaszi árpa konkurenciája mellett. Az agrárfelsőoktatási intézmények fiatal oktatóinak és kutatóinak VI. Országos Konferenciája, Mosonmagyaróvár 22.

Ángyán J. – Radics L. (1981): A kukoricatermesztés ökológiai körzesítésének többváltozós biometriai módszerei. Az agrárfelsőoktatási intézmények fiatal oktatóinak és kutatóinak VI. Országos Konferenciája, Mosonmagyaróvár 29.

Ángyán J. – Radics L. (1981): Több változós biometriai módszereken alapuló számítógépes csoportképző modell. Az agrárfelsőoktatási intézmények fiatal oktatóinak és kutatóinak VI. Országos Konferenciája, Mosonmagyaróvár 14.

(1982): A trágyázás, a vetésváltás és a gyomosodás közötti összefüggések. MTA Növényvédelmi Bizottsága, MAE Növényvédelmi Társasága. Növényvédelmi Tudományos Napok, 1982. 18.

Ángyán J. – Radics L. (1983): The application of cluster analysis based on factor analysis to assign ecological regions of corn production. Applications. New Results of Operation Research in Agriculture. Salgótarján, 1982. május 10-12.

(1984): Einfluss der N-Düngung auf die Nahrstoffkonkurrenz zwischen Unkrautarten und Kulturpflanzen in der Jugendentwicklung. Mitteilungen aus der Biologischen Bundesanstalt für Land-und Forswirtschaft Berlin-Dahlem p. 61. Kommissionsverlag Paul Parey, Berlin und Hamburg. ISSN 0067-5849, ISBN 3-489-223004

- Alkämper, J. - Westpal, A. (1984): Investigation of nutriement competiton between

spring barley and two weeds /Avena fatua, Sinapis arvensis/ before control Abstracts of the papers, CIEC Goettingen 114-115.

– Alkämper, J. – Westphal, A. (1984): A tavaszi árpa és két gyomfaj (Avena fatua, Sinapis arvensis) versengése a N tápanyagért a gyomirtás előtt előadás kivonatok CIEC IX. Trágyázási Világkongresszusa, Budapest, 1984. június 11-16. pp.51-52.

– Gleminitz M. (1985): A talajművelés csökkentésére irányuló törekvések hatása a gyomnövényzetre. Növényvédelmi Tudományos napok 1985. Összefoglalók p. 71.

- Kádár I. - Lásztity B. (1986): NPK műtrágyázás hatása a gyomnövények és termesztett növények közötti kompetícióra. Növényvédelmi Tudományos napok 1986., Növényvédelem 22.10. 459.

- Glemnitz M. (1986): A talajművelés és műtrágyázás szerepe az integrált gyomirtási rendszerben. Növényvédelmi Tudományos napok 1986., Növényvédelem. 22. 10. 459.

(1986): Die Auswirkung Verschiedener Bodenbaearbeitungsverfahren und Düngungsvarianten auf die Verunkrautung von Mais und Halmfrüchten. Proceedings of EWRS Symposium, Economic Weed Control pp. 179-185.

Alkämper, J. - Keil, B.- Radics L. (1987): Wirkung von Unkrautmulch auf Somergersten-und Maisertrag. Ergebnisse der Fünfjahrigen wissenschaftlichen Partnerschaft Justus Liebig Universität. Gödöllő, Giessen 18-21. Mai 1987. 1-5.

Alkämper, J. - Radics L. - Westphal, A. (1987): Untersuchung zur N-Naghrstoffkonkurrenz zwischen Unkrautern und Kulturpfanzen in der Jugendphase der Kulturpflanzen Ergebnisse der Fünfjahrigen Wiessenschaftlichen partnerschaft Justus-Liebig-Universität Giessen Agrarwissenschaftliche Universität Gödöllő, Giessen 18-21 Mai 1987. 1-10.

- Szalai T. (1987): The effect of different manures with N.P.K. Kontent on weeds and crop yields in a longterm experiment Bull. of the Univ. of Agric. Sci. Gödöllő No.1.

Szalai T. - Radics L. - Birkás M. (1988): Investigation of herbicide persistency in winter wheat and maize Proc. EWRS Symp. Faktors affecting herbicidal Activity and Selectivity, 329.

- Kádár I. - Tomposné L. V. (1992): Az NPK műtrágyázás hatása a gyomnövényzetre különböző kultúrnövényekben 38. Növényvédelmi Tudományos Napok,Bp. 1992. február 25-26. 139.p

- Tomposné L.V.- Lippay A. (1992): A gyomnövények bekapcsolása a tápanyagforgalomba. A “Lippay János” tudományos ülésszak előadásai és poszterei. 753.old.

- Tomposné L.V. - Lippai A. - Pusztai P. (1992): Integration of weeds into the nutrient cycle. Problems in Modern Soil Management, 38.p.

- Kádár I. - Tomposné L.V. (1992): Az NPK műtrágyázás hatása a gyomnövényzetre különböző kultúrnövényekben 38. Növényvédelmi Tudományos Napok 139. p.

- Tomposné L.V. - Lippai A. (1992): A gyomnövények bekapcsolása a tápanyagforgalomba a “Lippay János” tudományos ülésszak előadásai és poszterei. 753. old.

Radics L - Tompos V. - Pusztai P. (1993): The role of the light getting to the soil surface in the weed management. Integrated Arable Farming Systems, 226.p.

- Kádár I. (1993): Nehézfémsó terhelési kísérlettel végzett vizsgálatok első eredményei szabadföldön (1991-1992. Nagyhörcsök) 39. Növényvédelmi Tudományos Napok 160. (összefoglaló)

- Kádár I. (1993): Nehézfémsó terhelési kísérlettel végzett vizsgálatok első eredményei szabadföldön (1991-1992. Nagyhörcsök) 39. Növényvédelmi Tudományos Napok 160. (összefoglaló)

(1993): Possibilities of agro-ecological weed control in cereals and maize, Scientific Conference on New Strategies for Sustainable rural development (Abstract) 111. p.

- Petrányi I. - Pusztai P. (1993): Weed control possibilities of light getting to the soil surface in different plant cultures. Non-chemical weed control conference Dijon, 5-9 July, 305- 307.p.

(1993): Ökológiai gazdálkodás fogalomrendszerének tisztázása XXV. Konzervipar higiéniai napok tud. tanácskozás 43-44. old.

- Pusztai P. (1994): Weed management strategies in sustainable agriculture IFOAMConference 1994. Lincoln University, New Zealand 127 p.

(1994): Boku-Gau N-Workshop, 21-24. 02.1994. Gödöllő Stickstoff-workshop in Gödöllő, Ungarn. “Stickstoff-Umsetzungen in Agroökosystemen”

(1995): Agrotechnikai gyomirtás lehetőségei a mezőgazdaságban INTACT 95. Budapest. 1-8. old.

 

 

(1996): Az agroökológiai gyomszabályozás lehetőségei. Gyomosodás és a modern környezetgazdálkodás, Gödöllő, 1996. pp. 19-27.

 - Szépkuthy K. (1997) Mechanical weed control: experiences with developing a weedbrush 171. p. 10th EWRS Symposium, Poznan.

- Kása K. - Gál I. (1999): Weed management in carrot without or with the smallest amount of herbicide, Mechanikai Gyomirtási Konferencia, Wageningen

Czimber Gy. – Radics L. (1998): A klímaváltozás hatása a hazai gyomnövényzetre. Lippay – Vas Tudományos Ülésszak, 1998.. november 16-18., Ökológiai Gazdálkodási Szekció, 360-361.

– Kádár Zs. – Pusztai P. – Szalai Z. – Szépkuthy K. (1998): Permacultura, mint a jövő mezőgazdaságának lehetséges útja. Lippay – Vas Tudományos Ülésszak, 1998.. november 16-18., Ökológiai Gazdálkodási Szekció, 374-375.

Hoffmann J, Gy Czimber, L Radics, M Glemnitz (1999): Effekt eines sich verändernden Klimas auf die Unkrautflora in Europa. Bundesforschungsanstalt für Landwirtschaft, Jahresbericht 1999, S. 21 - 22.

 - Szalai Z. - Pusztai P. -.Kovács T. - Kása K. - Gál I. (2000): Low input weed management strategy in carrot. Proceedings 13th International IFOAM Scientific Conference, 181.

 - G. Czimber - J. Hoffmann - M. Glemnitz (2000): The effects of European climatic gradients on the composition of weed flora. Lippay - Vas Scientific Symposium, 6-7. November, Section of Ecological Farming, 478-479.

 – Gál I. (2000): Herbicidmentes és – takarékos gyomszabályozás sárgarépában. Lippay – Vas Tudományos Ülésszak, 2000. november 6-7., Ökológiai Gazdálkodási Szekció, 480-481.

 (2000): Comparative investigations on weed flora composition along a climatic Gradient in europe as basis for climate change research efforts,. XIeme COLLOQUE INTERNATIONAL SUR LA BIOLOGIE DES MAUVAISES HERBES Dijon 6-8 septembere 2000, 191-202 pp.

Hoffmann J, K J Künkel, M Glemnitz, W Mirschel, I Cebulsky, Gy Czimber, L Radics, A Topaj (2000): Einfluss von Witterungsschwankung und Klimaänderung auf die biologische Vielfalt in Agrarlandschaften. Bundesforschungsanstalt für Landwirtschaft, Jahresbericht 2000, S. 20.

Hoffmann J, L Radics, Gy Czimber & M Glemnitz (2001): Diversity of floras on arable land in a climate gradient from South to North Europe and their significance for the maintenance of biological diversity. Új eredmények a gyomszabályozásban című tanácskozás az EWRS Magyarországi Tagozata és a Magyar Gyomkutató Társaság szervezésében. Martonvásár, 2001, November 21. (on-line: anubis.mezgazd.kee.hu)

 - Gál I. (2001): Weed management of organic carrot, ANPP - 18th Columa Conference International Meeting on Weed Control Proceedings 299-310.

– Székelyné B. E. (2001): Comparision of different mulching methods for weed control in organic green bean and tomato, ANPP - 18th Columa Conference International Meeting on Weed Control Proceedings 311-322.

J. Hoffmann – G. Czimber – M. Glemnitz – L. Radics (2001): Effekt eines sich verändernden Klimas auf die Unkrautflora in Europa, Biologische Vielfalt mit der Land- und Forstwirtschaft, FAL, Braunschweig 70.

Czimber, Gy., J. Hoffmann, M. Glemnitz & L. Radics (2001): Diversität der Unkrautflora in einem Klimatransekt Europas unter Berücksichtigung intensiver und extensiver Ackerbewirtschaftung. In: Leben und Überleben – Konzepte für die Zukunft. Abstracts Internationaler Kongress 2001 Wien, 18.-21. November Tagung Nov. Wien: 184.

Hoffmann J, Gy Czimber, M Glemnitz & L Radics (2002): Effekt eine sich verändernden Klimas in Europa auf die Unkrautflora. Angewandte Wissenschaft, 494: 269-272

 – Hoffmann J. – Czimber Gy. – Glemnitz M. (2002): Role of Organic Farming in Environmental Protection 123. 14th IFOAM Organic World Congress, Proceedings

Hoffmann J, L Radics, Gy Czimber, M Glemnitz, (2002): Einfluss von Nutzungsintensität und Temperatur von Süd- nach Nordeuropa auf die Diversität der Segetalflora. Bundesforschungsanstalt für Landwirtschaft, Jahresbericht 2002, im Druck.

Hoffmann, J. – Glemnitz, M. – Czimber Gy. – Radics L. (2002): Diversität der Segetalflora im Klimagradient von Süd- nach Nordeuropa bei unterschiedlicher Nutzungsintensität. Verhandlungen der gesellschaft für Ökologie. Landschaft im Wandel – Ökologie im Wandel. Cottbus, 2002. 09. 16-20.

– Székelyné B. E. (2002): Different mulching methods for weed control in organic green bean and tomato 283. XXVIth International Horticultural Congress and Exhibition (ICH 2002), On – site program 

– Gál I. (2002): Weed management methods of organic carrot 292. XXVIth International Horticultural Congress and Exhibition (ICH 2002), On – site program

Radics, L. - Ertsey, A. - Szalai, Z. - Gál, I, - Pusztai, P (2002): Organic farming in Hungary, International Workshop on Central and Eastern Europe Sustainable Food Production in the 21th Century, 3-5 October 2002. Subotica, Collection of works, 15-19.

Hoffmann, J. - M. Glemnitz - G. Czimber & L. Radics (2002): Diversity of flora on arable land in climate gradient from southern to northern Europe in intensive and extensive fields. Proceedings of the VIII. INTECOL International Congress of Ecology, August 11-18, 2002. Seoul, Korea, p. 78.

J. Hoffmann - M. Glemnitz - G. Czimber & L. Radics (2002): Diversität der Segetalflora im Klimagradient von Süd- nach Nordeuropa bei unterschieldlicher Nutzungsintensität. Verhandlungen der Gesellschaft für Ökologie, Cottbus 2002, Band 32., p. 45.

Hoffmann J, L Radics, Gy Czimber & M Glemnitz (2002): A szántóföldi növényzet diverzitása egy észak-déli klimatikus grádiens mentén, jelentősége a biológai diverzitás fenntartásában. Magyar Gyomkutatás es Technológia. II. évf. 1. sz. p. 69-70

László Radics - Wilfried Hartl - Izóra Gál - Péter Pusztai - Anna Ertsey - Christophorus Huspeka (2003): Möglichkeiten der Bekämpfung der Ackerkratzdistel (Cirsium arvense (L.) Scop.) im Ökologischen Pflanzenbau, Beiträge zur 7. Wissenschaftstagung zum Ökologischen Landbau, Ökologischer Landbau der Zukunft, 24-26 Februar 2003, Wien, pp. 529-530

Gál I. – Benecsné Bárdi G. – Ertsey A. – Hartl, W. – Pusztai P. – Radics L. (2003): Az ökológiai gazdálkodás problémás gyomnövénye, a mezei acat – magyarországi és ausztriai tapasztalatok. Lippay János -Ormos Imre-Vass Károly Tudományos Ülésszak. Ökológiai Gazdálkodás szekció, 2003. november 6., Összefoglalók, 466-467

(2003): Az ökológiai gazdálkodás szervezeti kérdései. Lippay János -Ormos Imre-Vass Károly Tudományos Ülésszak. Ökológiai Gazdálkodás szekció, 2003. november 6., Összefoglalók, 478-479

Pusztai P. - Radics L. (2003): Sorközfüvesítés hatása almaültetvények talajállapotára. Lippay János -Ormos Imre-Vass Károly Tudományos Ülésszak. Ökológiai Gazdálkodás szekció, 2003. november 6., Összefoglalók, 476-477

Ertsey A. – Radics L. (2003): Meleg víz és Biokál mint ökológiai vetőmag kezelésére alkalmas szerek. Lippay János-Ormos Imre-Vas Károly Tudományos Ülésszak Ökológiai Gazdálkodás szekció, 2003. november 6., Összefoglalók, 464-465

Gál I. - Pusztai P. - Radics L. (2003): Gyomszabályozási módszerek ökológiai sárgarépatermesztésben. Lippay János-Ormos Imre-Vas Károly Tudományos Ülésszak Ökológiai Gazdálkodás szekció, 2003. november 6., Összefoglalók, 468-469

Pap Z. - Radics L. (2003): A sövények jelentősége a magyar kertészkedésben, és lehetőségei az ökológiai gazdálkodásban. Lippay János-Ormos Imre-Vas Károly Tudományos Ülésszak Ökológiai Gazdálkodás szekció, 2003. november 6., Összefoglalók, 474-475

 – Hoffmann J. – Glemnitz M. – Czimber Gy. (2003): Az ökológiai, extenzív és intenzív gazdálkodási rendszerek hatása a gyomflórára Európában Lippay János-Ormos Imre-Vas Károly Tudományos Ülésszak Ökológiai Gazdálkodás szekció, 2003. november 6., Összefoglalók, 480-481

Gál I. - Pusztai P - Radics L. (2003): Weed management methods in organic carrot production, Prodeedings of International PhD Conference, Agriculture, Miskolc, 49-54.

Ertsey A. – Radics L. (2003): Possibilities of seed-treatment in organic farming, Prodeedings of International PhD Conference, Agriculture, Miskolc, 35-40.

Pusztai P. – Papp J. – Radics L. (2003): Changing interrow successions of apple orchards, Prodeedings of International PhD Conference, Agriculture, Miskolc, 139-144.

M. Glemnitz - J. Hoffmann – L. Radics – Gy. Czimber (2004): Interactions between climate and land use on the composition of weed floras along a climate gradient from south to north europe, XIIéme Colloque International Sur La Biologie Des Mauvaises Herbes, Dijon

J. Hoffmann – M. Glemnitz – Gy. Czimber – L. Radics (2004): Weeds flowers – mosaics of species diversity in Europe, Verhandlungen der Gessellschaft für Ökologie, Proceedings of the Gfö, Abstracts of the Talks and Posters presented at the 34th Annual Conference of the Ecological Society in Giessen, September 13th – 17th, 2004

J. Hoffmann – L. Radics - - M. Glemnitz – Gy. Czimber (2004): Vielfalt der Segetalfloren im eeuropaischen Klimagradient bei unterschiedlicher Bewirtschaftung der Ackerflachen, 47. Jahrestagung vom 21. bis 23. September 2004 in Braunschweig, Mitt. Ges. Pflanzenbauwiss. 16, 55-56 (2004)

– Székelyné Bognár E. – Geleji Á. – Horváth Á. (2004): Comparison of different mulching methods for weed control in organic green bean and tomato, 4th International Weed Science Congress, Durban (South Africa) p. 105.

(2005): Opening channels of communication between the Associated Candidate Countries and the EU in ecological farming (CHANNEL), 1st International Food and Nutrition Congress, Food Safety and Quality Through The Food Chain, 15-18 June, Istanbul, 21

I. Gál – P. Pusztai L. Radics (2005): Non-chemical weed management in carrot, 13th EWRS Symposium, Bari, Italy, Proceedings 154.

P. Pusztai - L. Radics – I. Gál (2005): Controlling and utilising weeds in apple orchards, 13th EWRS Symposium, Bari, Italy, Proceedings 23.

M. Glemnitz - L. Radics - K. Mackesen (2005): Experiences and problems of weed Management in organic farming in he new EU-member states and associated countries, 13th EWRS Symposium, Bari, Italy, Proceedings 213.

– P. Pusztai (2005): Native breeds in organic animal production in Hungary, Systems development: quality and safety of organic livestock products, Proceedings of the 4th SAFO Workshop, Frick, Switzerland, 203

 – A. Ertsey (2005): Possible agents for organic seed treatment, 15 th IFOAM Organic World Congress, Researching sustainable systems, First Scientific Conference of the International Society of Organic Agriculture Research (ISOFAR), 21 – 23 September 2005, page 556-559.

 – Divéky-Ertsey A. – Jakab L. – Tóbiás A. (2006): Kakukkfűolajos kezelés hatásának vizsgálata fuzariummal fertőzött kukoricamagra. 52. Növényvédelmi Tudományos Napok Budapest 2006. február 23-24. FVM, p. 69

Gál I., Radics L., Pusztai P.(2006): Sárgarépa gyomszabályozása fizikai módszerekkel, 52. Növényvédelmi Tudományos Napok Budapest 2006. február 23-24. MTA p. 103.

 - Divéky-Ertsey A. - Jakab L. - Tóbiás A. (2006): Seed treatment methods for germination enhance and seed health for organic seed. Résumés AFPP – Third International Conference On Non Chemical Crop Protection Methods Lille, France, 13, 14 and 15 March 2006, p. 212

Pusztai P. - Radics L. - Szalay I. - Kisné Do thi Dong Xuan - Kustos K. (2006): Horticultural crop rotation with traditional poultry breeds, 1st International Conference on Animals in Organic Production, St. Paul, Minnesota, USA, 23-25. August 2006.

Glemnitz, M. – Radics L. – Mackensen, K. (2007): Weed Management in Organic Farming in the New EU Member States and the Accending Countries – Status Quo and Main Limitations. Proceedings of the 3rd International Congress of the European Integrated Project Quality Low Input Food, Hohenheim, Németország, 2007. március 20-23. 284- 288.

Gál I. - Radics L. - Ferenczy A. - Pusztai P. (2007): Possibilities of weed management in organic carrot, 16th IFOAM Organic World Congress, Modena, Italy, June 16-20 2007.

Pusztai P. - Radics L. – Székelyné B. E. (2007.): Holt mulcsok alkalmazása a gyomszabályozásban, 53. Növényvédelmi Tudományos Napok, 79. p.

Tóbiás A. - Tornai-Lehoczki J. - Szalai Z. - Divéky-Ertsey A. - Radics L. (2007): Ökológiai vetőmagkezelésre alkalmas anyagok vizsgálata a paradicsom maggal terjedő baktériumos kórokozói ellen, 53. Növényvédelmi Tudományos Napok, 88. p.

Divéky- Ertsey A., Radics L., Csambalik L. (2007): Tápanyagutánpótló és termésnövelő anyagok használata ökológiai szabadföldi paradicsom termesztésben. Lippay János- Ormos Imre- Vas Károly Tudományos Ülésszak, Összefoglalók- Kertészettudomány, 2007. november 7-8. Zöldség- Gomba Szekció

Divéky- Ertsey A., Radics L., Csambalik L., Bohár Gy., Rónay D., (2007): Környezetbarát tápanyagutánpótló készítmények felhasználásának lehetőségei az ökológiai rendszerű paradicsomtermesztésben, Integrált termesztés a kertészeti és szántóföldi kultúrákban XVIII. Budapest, 2007. november 27.

Tóbiás, A. - Lehoczki-Tornai, J. - Szalai, Z. - Ferenczy, A. - Radics, L. - Divéky-Ertsey, A. (2007): In vitro examination of ecological seed treaters against seedborne bacterial disease of tomato and pepper, 6th International Conference of PhD students, Miskolc, 12-18. August, Book of Abstracts, p.161-166

Tóbiás, A.-Lehoczki-Tornai, J.-Szalai, Z.-Radics, L. (2007): In vitro examination of the Inhibition effect of different materials on seed borne bacterial disease of tomato and pepper, Acta Microbiologica et Immunologica Hungarica, Supplement 54, p.133-134. 15th International Congress on the Hungarian Society for Microbiology 18-20 July, Budapest Hungary (poszter)

 , Gál I., Pusztai P. (2007): EU experiences in organic agriculture; Possible suggestions for South-East Asia, 5th Vietnamese-Hungarian Conference on Animal and Aquacultire for Sustainable Farming, 13. August 2007, Can Tho, Vietnam

– I. Szalay – L. Bódi – I. Barta – P. Pusztai – I. Gál – K. Horváth – P. Nagy (2007): Poultries integrated into horticultural crop rotation, Appendix 5: Case Study of Hungary, Teaching and Research in Agroecology and Organic Farming Challenges and Perspectives, Enoat Meeting, Pieve Tesino, Italy, p. 98.

Divéky- Ertsey A., Radics L., Csambalik L., Bohár Gy., Rónay D., (2008) Effect of different environmental friendly fertilizing products in ecological tomato growing MACE Green Week Scientific Conference, "Enhancing the Capacities of Agricultural Systems and Producers", 2008. január 15-17. Berlin, Németország

- W. Hartl – P. von Fragstein und Niemsdorff – I. Gál – P. Pusztai (2008): Experiments of soil fertility improvement in 14 European countries based on data from 2004 of CHANNEL project, ISOFAR Conference, Proceedings Organic Agriculture in Asia, March 13-14, 2008, Dankook University, Republic of Korea, p.177-198.

– Basile S. – Szalai Z. – Pusztai P. – Radics L. Jr. (2008): Project developments in the ICT technologies with the goal of education program development in organic farming, From the COMPASS project to ECOLOGICA and to the Organic.Edunet, 4th International Conference HAICTA 2008 Proceedings, Information & Communication Technologies in Bio & Earth Sciences, 18-20 September, 2008, Agricultural University of Athens Greece, p. 290-295

Kádár I. – Vörös J. – Radics L. (2008): NxP and NxPxK Interactions in relation to yield, weed cover and fungi infection in soybean, VII. Alps-Adria Scientific Workshop, Stara Lesna, Slovakia, 863-866.

Gál, I., Radics, L. , Ferenczy, A., Pusztai P.(2008): Possibilities of weed management in organic carrot, Book of Abstracts of the16th IFOAM Organic World Congress, 18 – 20 June 2008 in Modena, Italy, 323 p.

Radics, L , Szalay, I. , Bódi, L., Barta, I., Pusztai, P., Gál, I., Horváth, K., Nagy, P. (2008): Poultries Integrated Into Horticultural Crop Rotation, Book of Abstracts of the16th IFOAM Organic World Congress, 18 – 20 June 2008 in Modena, Italy, 332 p.

Radics, L., Pusztai, P., N. Manouselis, X. Tsilibaris (2008): Organic.Edunet for Organic Agriculture and Agroecology, Book of Abstracts of the16th IFOAM Organic World Congress, 18 – 20 June 2008 in Modena, Italy, 407 p.

Radics, L., Pusztai, P, Biró, B., Biró, Zs., Németh, T., Monori, I. ()2008): Element composition and quality of lettuce (Lactuca sativa var. Biweri), grown with sheep-manure composts, Book of Abstracts of the16th IFOAM Organic World Congress, 18 – 20 June 2008 in Modena, Italy, 217 p.

Basile, S., Radics, L., Szalai, Z., Pusztai, P., Kormány, A., Moudry, J., Kovalina, P., Bavec, M., Globernik Mlakar, S., Toth, P., Tothova, M., Luik, A., Vetema, A., Selegovka, E. (2008): Ecologica EU Project: Development of central data bank on European level for education of organic farming advisers, Book of Abstracts of the16th IFOAM Organic World Congress, 18 – 20 June 2008 in Modena, Italy, 391 p.

, Bohár Gy., Rónay D., Divéky-Ertsey A., Csambalik L. (2008): Environmental friendly fertilising products as pest resistance enhancers, Book of Abstracts of the16th IFOAM Organic World Congress, 18 – 20 June 2008 in Modena, Italy, 333 p.

, Bohár, Gy., Rónay, D., Divéky-Ertsey, A., Csambalik, L., (2008): Environmentally friendly fertilising products in organic tomato growing, FIRST SYMPOSIUM ON HORTICULTURE IN EUROPE, 17 – 20 February 2008, University of Vienna - Biozentrum

– Tóbiás A. – Szalai Z. (2008): Permakultúra, az ökológiai gazdálkodás egyik változata, szerepe a szegénység ellen. Megújuló energiával a szegénység ellen Kiss T. –Somogyvári M. (szerk.) Interregionális Megújuló Energia Klaszter Egyesület. 2008. március Pécs pp. 88-97 ISBN 978-963-88260-1-5

, K. Ertseyné Peregi, Z. Szalai, A. Divéky-Ertsey, P. Pusztai, L. Csambalik, D. Mikóházi, A. Tóbiás (2009): Organic seed and propagation material. Collected Papers of the 1st IFOAM International Conference on Organic Animal and Plant Breeding. August 25-28, 2009, Santa Fe, New Mexiko/USA, IFOAM 2009. pp 29-35

, Zita Szalai, Péter Pusztai, László Csambalik, Dóra Mikóházi, Andrea Tóbiás (2009): Organic Edunet Network for Worldwide Knowledge Community in Organic Agriculture, African Organic Conference 2009 (May 19th - 22nd, 2009)

Szalai Z.: Project developments in the ITC technologies with the goal of education program development in organic farming. ENOAT Proceedings 2009. under press.

, Zita Szalai, Péter Pusztai, László Csambalik, Dóra Mikóházi, Andrea Tóbiás (2009): Organic Edunet Database and Web Portal to Make The Study and Research Cost Effective and Organised, 3rd International Congress on Food and Nutrition & 5th QLIF Congress, April 22 and 25, 2009 in Antalya, TURKEY

Bíró B. – Domonkos M. – Pusztai P. – Radics L. (2010): Javítható a talajbiológiai aktivitás egy ökológiai gazdálkodás vetésforgó parcelláiban szárnyasok bevonásával Élhető vidékért Konferencia, 2010. szeptember 22-24., Siófok (poster)

, Divéky-Ertsey A, (2010).: Ökológiai Gazdálkodás – Út a fenntartható élet felé. III. Fenntarthatósági Konferencia. 2010. október 5-7. Somogyvámos. ISBN 978-963-06-9817-7

Glemnitz, M., T. Hyvönen, L. Radics, J. Hoffmann and G. Czimber: „Weeds in changing climate – a North European Perspective. “Proceedings of the NJF seminar 430, "Climate Change and Agricultural Production in the Baltic Sea Region - Focus on Effects, Vulnerability and Adaptation", 4-6 May 2010 Sweden, Uppsala, NJF Report, Vol. 6, No 1 (2010), 55-57.

, Z. Szalai, I. Gál, I. Vörös, L. Csambalik (2011): Role of novel methods in Organic Weed Management, 4th Workshop of the EWRS working group Weeds and Biodiversity, 28 February – 2 March 2011, Dijon, France

, Z. Szalai, I. Gál, I. Vörös, L. Csambalik (2011): State-of-art methods in Mechanical Weed Management, 9th Workshop of the EWRS working group Physical and Cultural Weed Control, 28 – 30 March 2011, Samsun, Turkey

Pusztai P., Radics L., Gál I., Csambalik L., Vörös I., Varga R. D. (2011): Mulching Method Evaluations in Organic Tomato Production, Organic is life – knowledge for tomorrow, Book of proceedings p. 424-427., Third Scientific Conference of ISOFAR, 28. Sept. – 01. Oct. 2011., Namyangju, Republic of Korea

- Vörös Ildikó - Monika Tóthova - Peter Tóth - Salvatore Basile - Gál Izóra - Pusztai Péter (2011): Az ismeretek új útjai - zöld növényvédelem Magyar Gyomkutató Társaság 17. Konferenciája. 2011. március 3-5., Balatonszemes.

Monika Tóthová, László Radics, Salvatore Basile, Ildikó Vörös, Peter Tóth (2011): GreenPlantProtection–Mobile Learning for Slovakian Farmers, Organic is life – knowledge for tomorrow, Book of proceedings of 17th IFOAM OWC Vol. 1. p. 188.,, 28. Sept. – 01. Oct. 2011., Namyangju, Republic of Korea

 Vincze M. - Radics L. (1981): A fontosabb szántóföldi gyomok csíranövényeinek határozó kulcsa. Egyetemi jegyzet 168.

Vincze M. - Radics L. - Griniusz V. (1983): Gyommaghatározó. Gödöllő, 179. (1985): Gyomirtás in Menyhért: A kukoricatermesztés kézikönyve. Mezőgazdasági Kiadó. Budapest. 310-358

 (1988): Gyomnövények in Hunyadi: Szántóföldi gyomnövények és biológiájuk. Mezőgazdasági Kiadó, Budapest.

(1989): Szántóföldi gyomnövények in Dorogi I., Földműveléstan Egyetemi jegyzet 55-76.

(1989): Gyomnövények, gyomirtás in Frank J. , Szabó L., A napraforgó. Akadémia Kiadó, Budapest, 206-207.

(1990): Ételek erdő, mező növényeiből. Magyar Mezőgazdasági Kiadó Kft. Budapest 126.

(1993): Szántóföldi növénytermesztés I. Nagyváthy János Gazdaképző Egyesület 80.

(1994): Szántóföldi növénytermesztés II. Nagyváthy János Gazdaképző Egyesület 78.

(1994): Gyomirtás a kiskertben. Magyar Mezőgazdasági Kiadó. Bp. 131.

Birkás M. - Dorogi I. - Radics L. - Szalai T- Vincze M (1994): Földműveléstan Egyetemi Jegyzet 220.

Borsos J. - Pusztai P.- Radics L. - Szemán L. - Tomposné L.V. (1994): Szántóföldi növénytermesztés. Egyetemi Jegyzet 1994. 295.

(1995): Szántóföldi növénytermesztés III. Nagyváthy János Gazdaképző Egyesület 92.

Kádár I. - Radics L. (1995): A gyomosodás és a gyomösszetétel alakulása in Kádár: Környezetvédelmi kutatások. A talaj-növény-állat-ember tápláléklánc szennyeződése kémiai elemekkel Magyarországon. – A kukorica kísérlet eredményei 1991-ben. p.387 Környezetvédelmi és területfejlesztési Minisztérium, MTA Talajtani és Agrokémiai Kutató Intézete, Budapest 185- 189 ISBN 963 04 5362 2

Kádár I. - Radics L. (1995): A gyomosodás és a gyomösszetétel alakulása in Kádár: Környezetvédelmi kutatások. A talaj-növény-állat-ember tápláléklánc szennyeződése kémiai elemekkel Magyarországon. – A kukorica kísérlet eredményei 1992-ben. p.387 Környezetvédelmi és területfejlesztési Minisztérium, MTA Talajtani és Agrokémiai Kutató Intézete, Budapest 224- 226. ISBN 963 04 5362 2

(1998): Gyommaghatározó, Mezőgazda Kiadó p.208.– Gazdagné T. M. – Scheer Cs. (1998): Veszélyes-24, a leggyakoribb gyomnövények és az ellenük való védekezés 135. old., Mezőföldi Agrofórum Kft, Szekszárd

(1988): in Ángyán J – Menyhért Z.: Integrált alkalmazkodó növénytermesztés. Ésszerű környezetgazdálkodás. GATE-KSZE Gödöllő-Szekszárd.

(1999): Takarékos gazdaasszony - a természet éléstára, Mezőgazdasági Szaktudás Kiadó, Budapest

(2001): Ökológiai gazdálkodás 1. 316 oldal Dinasztia Kiadó, Budapest

(2002): Ökológiai gazdálkodás 2. Szaktudás Kiadó Budapest, 664.

(2001): Alternatív növénytermesztés I. 336 oldal Mezőgazdasági Szaktudás Kiadó, Budapest

(2002): Alternatív növénytermesztés II. 286 oldal Szaktudás Kiadó Ház, Budapest

(2003): Növénytermesztés határok nélkül (EU-konform növények termesztése) 263 oldal Szaktudás Kiadó Ház, Budapest

(2003): Szántóföldi növénytermesztés 259 oldal Szaktudás Kiadó Ház, Budapest

(2004): Projektovanie permakultúrneho systemu 337-348. in Demo M. (2004) Prjoektovanie Trvalo udržatelnỳch polnohospodárskych systémov v krajine Vydavatel. Slovenská polnohospodárska univerzita v Nitre v spolupráci s Vỳskumnỳm ústavom pôdoznalectva a ochrany pôdy v Bratislave a Hydromelioráciami, š. P. Bratislava, Vydanie: prvé pocét strán: 723

Gazdagné T. M. – Radics L. – Scheer Cs. (2005): Veszélyes 48, Héla zab (Avena fatua) 206-210 oldal, Mezőföld Agrofórum Kft, Szekszárd

(2006): Summarised results of CHANNEL project, Szaktudás Kiadó Ház, Budapest, pp.111.

(2006): Ökológiai gazdálkodás a felsőfokú szakképzés hallgatói számára, Szaktudás Kiadó Ház, Budapest, pp. 279.

(2006): Organic Farming course book for post-secondary education, Szaktudás Kiadó Ház, Budapest, pp. 263.

(szerk.) et al. (2007): Ökológiai szemléletű állatitermék-előállítás, Szaktudás Kiadó Ház, Budapest, pp. 495.

(2008): Növénytermesztő mester könyve Szaktudás Kiadó Ház, pp. 239

Mikóházi D. (2010): Alternatív növények termesztése és hasznosítása Magyarországon – történeti áttekintés és nemzetközi kitekintés in Gondola (szerk.) Az alternatív növények szerepe az Észak-alföldi Régióban, DE AGTC KIT Kutatóintézet, Nyíregyháza, pp 77-96

(szerk.) et al. (2010): Fenntartható szemléletű szántóföldi növénytermesztéstan, Agroinform Kiadó, Budapest, pp. 700

, Divéky Ertsey, A (2010): A szántóföldi növénytermesztés helyzete hazánkban in Fenntartható szemléletű szántóföldi növénytermesztéstan, Agroinform Kiadó, Budapest, pp 25-37

(2010): Növényi sorrend, kettős termesztés in Fenntartható szemléletű szántóföldi növénytermesztéstan, Agroinform Kiadó, Budapest, pp 233-265

, Divéky Ertsey, A (2010): Gazdálkodási rendszerek a szántóföldi növénytermesztésben in Fenntartható szemléletű szántóföldi növénytermesztéstan, Agroinform Kiadó, Budapest, pp 447-469

Tomcsányi A., Radics L., Kuroli G., Németh L., Reisinger P., Árendás T., Csathó P., Németh T. (2010): Tavaszi árpa (sörárpa) in Fenntartható szemléletű szántóföldi növénytermesztéstan, Agroinform Kiadó, Budapest, pp 613-629

Mikóházi D., Radics L., Kuroli G., Németh L., Reisinger P., Árendás T., Csathó P., Németh T. (2010): Pohánka in Fenntartható szemléletű szántóföldi növénytermesztéstan, Agroinform Kiadó, Budapest, pp 671-681

, Pusztai P. (2011): Alternatív növények korszerű termesztése, Szaktudás Kiadó Ház, Budapest, p. 294.

,Kuroli G., Németh L., Reisinger P., Csathó P., Árendás T., Németh T., Fodor N. (2012): Csicseriborsó in. Fenntartható Szemléletű Szántóföldi Növénytermesztéstan 2., Agroinform Kiadó, Budapest, pp. 321-326

, Kuroli G., Csathó P., Árendás T., Németh T., Fodor N. (2012): Gumipitypang in. Fenntartható Szemléletű Szántóföldi Növénytermesztéstan 3., Agroinform Kiadó, Budapest, pp 353-354.

Czimber Gy. – Glemnitz, M. – Hoffmann, J. – Radics L. – Pinke Gy. (2004): A klímaváltozás és a Szigetköz gyomflórája. A Szigetközi környezeti monitoring eredményei. MTA Szigetk Konferencia Munkacsoportja Budapest, pp. 35-37.

 Prof. Dr. Radics László publikációs lista.doc-2.pdf
Download

 


Bioeffector-Biostimulants European Research Project  |  http://www.ppphe-phytomedizin.org